Majster odbornej výchovy

Stredná odborná škola, Žarnovica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Bystrická 4, Žarnovica
Termín nástupu
1.2.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
20.1.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
266
Platové podmienky
PLAT: podľa platových taríf zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadení vlády Slovenskej republiky č.220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Najmenej úplné stredné odborné vzdelanie, v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Odbor elektrotechnika
Ďalšie požiadavky
Trvanie pracovného pomeru: na dobu určitú – do 31.08.2023 s možnosťou jeho predĺženia
Žiadosti zasielať na: emailovú adresu: [email protected]
alebo na poštovú: Stredná odborná škola, Bystrická 4, 966 81 Žarnovica

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola
Bystrická 4
96681 Žarnovica
www.soszc.eu
0456812372,0911948710,0456812371
Kontaktná osoba
Mária Tomová
0910324350