Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka MŠ

Špeciálna základná škola s materskou školou, Žilina

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Jána Vojtaššáka 13, Žilina
Termín nástupu
1.12.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
25.11.2022
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
89
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
- spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa Vyhlášky 437/2009 Z.z, MŠSR, časť II. Učiteľ materskej školy v triedach a školách pre deti so zdravotným znevýhodnením,
- spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa Vyhlášky 1/2020 Z.z. MŠVVaŠ SR o kvalifikačných predpokladoch predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov, príloha č. 1 k vyhláške, diel 1, časť I.
- poznatky z oblasti učiteľ materskej školy v triedach pre deti zo zdravotným znevýhodnením
- bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, samostatnosť, zodpovednosť
Ďalšie požiadavky
Pracovnú pozíciu obsadzujeme na zástup dlhodobej PN.

Náplň práce: - poskytovať výchovu a vzdelávanie deťom predškolského veku a zodpovedať za kvalitu priebehu a výsledky výchovy a vzdelávania,
- vykonávať komplexnú výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na rozširovanie vedomostí, zručností a návykov detí predškolského veku, spojenú s metodickou a poradenskou činnosťou,
- vykonávať pedagogickú činnosť v súlade s cieľmi školského vzdelávacieho programu

Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- štrukturovaný životopis
- doklady o ukončenom vzdelaní
- súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle nového zákona

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Špeciálna základná škola s materskou školou
Jána Vojtaššáka 13
01008 Žilina
www.szsza.sk
0415655696,0902340928
Kontaktná osoba
Ing. Jarmila Lapihusková
0911 932 373