Predmet

Učiteľ/ka SŠ

Súkromné gymnázium, Bratislava-Nové Mesto

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Česká 10, Bratislava-Nové Mesto
Aprobácia
Anglický jazyk, Francúzsky jazyk
Termín nástupu
1.1.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.11.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
327
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
hľadáme uchádzača/uchádzačku, ktorá doplní tím našich jazykárov v rýchlo rastúcej súkromnej bilingválnej škole s nabiehajúcim IB programom. Ponúkame príjemné a podnetné pracovné prostredie, moderné vybavenie, možnosť osobného a profesionálneho rastu, motivujúce finančné ohodnotenie, k tarifnému platu zohľadňujúcemu platovú triedu a počet rokov praxe naši zamestnanci dostávajú pravidelne mesačne osobné a motivačné ohodnotenie od 30% základného platu, preplácame všetky suplované aj nadpočetné hodiny. Pozícia je vhodná aj pre absolventa, ktorému pomôžeme adaptačným vzdelávaním. V prípade záujmu sa môžeme individuálne dohodnúť aj na skoršom termíne nástupu do zamestnania alebo na čiastočnom úväzku.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromné gymnázium
Česká 10
83103 Bratislava-Nové Mesto
www.gymnaziumceska.sk
0244450733,0911223388
Kontaktná osoba
PaedDr.Martina Danišová
0911223388