Predmet

Učiteľ/ka MŠ

Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Považská Bystrica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Považské Podhradie 162, Považská Bystrica
Termín nástupu
9.1.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.11.2022
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
OpenOffice, Internet pokročilý
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Uchádzač s ukončeným stredoškolským, alebo vysokoškolským
pedagogickým vzdelaním pre predprimárne vzdelávanie.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy s materskou školou
Považské Podhradie 162
01704 Považská Bystrica
www.zspodhradpb.sk
0424326878
Kontaktná osoba
Dagmar Chrabačková
+421910294536