Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Údržbár

Školský internát, Bratislava-Ružinov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Trnavská cesta 2, Bratislava-Ružinov
Termín nástupu
1.11.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.11.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
174
Platové podmienky
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

850€ brutto
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet, email - na používateľskej úrovni - nie sú však podmienkou
Vzdelanie
stredné odborné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie

Dĺžka praxe: 3 mesiace

Výhodou sú certifikáty:
Osvedčenie o spôsobilosti kuriča na samostatnú obsluhu kotlov podľa vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 25/1984 Zb. na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach v znení vyhlášky Úradu bezpečnosti práce Slovenskej republiky č. 75/1996 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 25/1984 Zb. na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach (§ 14 ods. 1 písm. e)

Kuričský preukaz V.triedy kvapal.kotol, plynné palivo (§16 ods.1 písm.b 124/2006 Z.z.. (výhodou)

Doklad o overení odbor.vedomostí a spôsobilosti na samostatnú obsluhu tlak.nádob skupiny podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., podľa §17 čl.3 (výhodou)
Ďalšie požiadavky
Výkon zamestnania na elokovanom pracovisku Saratovská v Bratislava - Dúbravka.

- obsluha automat. nízkotlak. kotolne pochôdzkou v zmysle SÚBP č. 25/1984 Z.z. a MPP,
- vykonávanie bežnej údržby v kotolni,
- nápomocný pri vykonávaní údržbárskych prác na rozvodoch ÚK, TUV, SV a kanalizačných rozvodov a odpadovej vody,
- sledovanie termínov odborných prehliadok a skúšok tlak.zariadení (VTZ-B/2, A/b, tech.zar. C/2), plyn.zariadení s nebezpečnými plynmi sk. B/f,g, A/h, v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.,
- kontrola tech.stavu rozvodov ÚK, SV, TUV a hydrantovej siete a dodávateľsky zabezpečovať príp. opravy,
- mesačné odpočty na odb.miestach pre potreby fakturácie,
- riadiť tepelné hospodárstvo a sledovať jeho ekonomiku,
- zabezpečiť prehliadky a skúšky tech.elek. zariadení počas prevádzky
- vykonávanie pomocných prác v zariadení podľa pokynov nadriadeného pracovníka

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Školský internát
Trnavská cesta 2
82108 Bratislava-Ružinov
www.najinternat.sk
0255571290,0255571018,0255563391
Kontaktná osoba
PaedDr. Blanka Kissová
0264361049