Vychovávateľ

Stredná odborná škola potravinárska, Nitra

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Cabajská 6, Nitra
Termín nástupu
8.1.2024
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
22.12.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
289
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
užívateľská úroveň Microsoft Office (Word,Excel), Internet
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 173/2023 Z.z.
Ďalšie požiadavky
Vychovávateľ/ka na stredoškolskom internáte:

- Organizuje a usmerňuje výchovno-vzdelávací proces vo svojej výchovnej skupine, iniciuje voľnočasové aktivity.
- Vytvára pozitívne podmienky pre rozvoj talentu a záujmov v rámci krúžkovej činnosti.
- Monitoruje prospech žiakov v škole a na odbornom výcviku, vedie žiakov k samostatnosti v príprave na vyučovanie, spolupracuje s učiteľmi a majstrami odborného výcviku a v prípade potreby spoločne riešia výchovné problémy.
- Sleduje zdravotný stav žiakov, vedie ich k dodržiavaniu hygienických návykov, čistote a poriadku v ubytovacích priestoroch ŠI.
- Dôsledne vedie pedagogickú dokumentáciu.

Pracovná doba od 14:00 do 22:00

Vyžadujeme minim. úplne stredoškolské vzdelanie v odbore vychovávateľstvo, príp. doplňujúce pedagogické štúdium so zameraním na vychovávateľstvo a pedagogickú prax min. 1 rok!

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola potravinárska
Cabajská 6
94901 Nitra
https://sospotravinarska.edupage.org/
0377720427,037/7720429
Kontaktná osoba
Mgr. Zuzana Vorobjovová
0377720427