Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka SŠ

Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, Senica

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
V. Paulínyho Tótha 31/5, Senica
Aprobácia
Automobilová technika a technológia, Odborné predmety, Staviteľstvo
Termín nástupu
1.12.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.11.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
597
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády SR č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Platová tarifa 7 (suma 1028,50 €) až do platovej tarify 9 (suma 1289,50 €) v závislosti od dosiahnutého vzdelania + zvýšenie platovej tarify za odpracované roky podľa tabuliek platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov účinných od 01. 07. 2022.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, Excel, Microsoft Outlook..
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky SVVS SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Hľadáme učiteľa odborných predmetov na zastupovanie počas dlhodobej práceneschopnosti učiteľa odborných predmetov.
Ide o vyučovanie odborných predmetov v učebnom odbore: murár, inštalatér, kaderník, autoopravár.

Požadované schopnosti: zodpovednosť, komunikatívnosť, tímová práca, starostlivosť.

V prípade záujmu o pracovnú pozíciu posielajte, prosím, svoje žiadosti a životopisy na adresu: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5, 905 01 Senica alebo na e-mail: [email protected]
Po posúdení jednotlivých životopisov budú vybraní uchádzači o pracovnú pozíciu kontaktovaní a pozvaní na plánované výberové konania.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách
V. Paulínyho Tótha 31/5
90501 Senica
www.sossenica.sk
0346512713,0346513790,0346983440
Kontaktná osoba
Katarína Valentová
0346983441