Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Základná škola, Šišov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Šišov 74, Šišov
Termín nástupu
10.10.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
7.10.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
119
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet - pokročilý, Office (word, excel, power point), skúsenosti s prácou v Edupage
Vzdelanie
- VŠ II. stupňa v študijnom odbore učiteľstvo pre primárne vzdelanie ( ideálne v kombinácii s anglickým jazykom, príp. v kombinácii s inými predmetmi),
- kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov
- bezúhonnosť (čestné prehlásenie), zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka.
Ďalšie požiadavky
Pracovný pomer: na dobu určitú ( zastupovanie počas PN - výhľadovo min. 2 mesiace).
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom, čestným vyhlásením o bezúhonnosti a so súhlasom uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona o ochrane osobných údajov posielajte do 7.10.2022 na adresu:
Základná škola Šišov
956 38 Šišov 74
alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: [email protected]
Bližšie informácie poskytneme na telefónnom čísle: 0907 227 772

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Šišov 74
95638 Šišov
www.zssisov.edupage.org
0387696129
Kontaktná osoba
Mgr. Tatiana Babišová
0387696129