Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Psychológ, školský psychológ

Základná škola s materskou školou, Kotešová

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Kotešová 378, Kotešová
Termín nástupu
17.10.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
5.10.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
175
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Doba trvania výkonu práce školského psychológa: doba určitá (17. 10. 2022 – 31. 8. 2023), v rámci projektu NP PoP II.

Požiadavky na uchádzača:
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ovládanie štátneho jazyka, zdravotná spôsobilosť, bezúhonnosť.
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania s telefonickým kontaktom,
- profesijný životopis (vo forme europassu),
- doklad o dosiahnutom vzdelaní,
- súhlas so spracovaním osobným údajov (podľa zákona č. 18/2018 Z. z.),
zaslať elektronicky alebo poštou na adresu školy do 05. 10. 2022.

Kontaktné informácie:
Mgr. M. Bogáňová
[email protected], 0904 570 822

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Kotešová 378
01361 Kotešová
www.zskotesova.edupage.org
0944396907
Kontaktná osoba
Mgr. Monika Bogáňová
0904570822