Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Sociálny pedagóg

Základná škola s materskou školou, Nitra

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Na Hôrke 30, Nitra
Termín nástupu
1.10.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.10.2022
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
390
Platové podmienky
Výška mzdy závisí od zaradenia do platovej triedy 6 - 9 v zmysle prílohy č. 2 nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z. – plat na polovičný úväzok od 488,25 € v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej praxe.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Vykonávanie odborné činnosti v rámci prevencie, intervencie a poskytovania poradenstva najmä deťom a žiakom ohrozeným sociálno-patologickými javmi, deťom a žiakom zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia, drogovo závislým alebo inak znevýhodneným deťom a žiakom, ich zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom škôl

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Na Hôrke 30
94911 Nitra
0377732964
Kontaktná osoba
Mgr. Dana Halajová
037 77 32 964