Predmet
Pracovné ponuky za

Účtovník/čka

Spojená škola, Nové Zámky

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Komárňanská 28, Nové Zámky
Termín nástupu
3.4.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
23.3.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
509
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Práca s PC, MS Office, Internet, Výhodou je prax s niektorým účtovníckym programom, napr. WinIBEU apod.
Vzdelanie
Stredoškolské s maturitou
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
Vysokoškolské 1.stupňa
Vysokoškolské 2.stupňa
Vzdelanie v odbore
ekonomické
Ďalšie požiadavky
- Komplexné zabezpečenie účtovníckych agend školy, školskej jedálne (rozpočtová organizácia)
- Samostatné zabezpečovanie financovania
- Práca so štátnou pokladnicou
- Kompletne spracováva všetky účty školy, vykonáva bankové prevody
- Zabezpečuje predkladanie mesačných, kvartálnych a ročných uzávierok na VÚC Nitra
- Zabezpečuje a vykonáva účtovnícke práce aj za účet školského stravovania
- Vedie evidenciu došlých faktúr a všetky operácie s tým spojené za hlavnú a stravovaciu činnosť
- Spracováva účtovné podklady k projektom a sleduje ich čerpanie
- Zabezpečuje styk s bankou
- Kontroluje, sleduje a upravuje čerpanie rozpočtu a odsúhlasuje so mzdovou účtovníčkou
- Zabezpečuje úschovu účtovných dokladov
- V súlade s platnou legislatívou komplexne zabezpečuje verejné obstarávanie

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Spojená škola
Komárňanská 28
94075 Nové Zámky
spojenaskolanz.edupage.org
0356418256
Kontaktná osoba
PaedDr. Lucia Takácsová
0910836874