Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Asistent učiteľa

Základná škola, Piešťany

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Holubyho 15, Piešťany
Termín nástupu
1.10.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
28.9.2022
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Bežné ovládanie Word, Excel, Internet
Vzdelanie
- spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa vyhlášky 1/2020 Z.z. MŠVVaŠ SR o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov, príloha č. 6 pedagogický asistent
- bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, zodpovednosť
Ďalšie požiadavky
Náplň práce:
- bezprostredne spolupracovať s učiteľom v triede a s pedagogickými zamestnancami školy, uľahčovať adaptáciu dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na prostredie školy

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Holubyho 15
92101 Piešťany
www.zsholubyhopn.edupage.org
0337626596
Kontaktná osoba
Andrej Hanic
0911952780