Ekonóm/ka

Materská škola sv. Gianny Berettovej Mollovej, Svit

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Nábrežie Jána Pavla II. 697/4, Svit
Termín nástupu
1.11.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
4.10.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
39
Platové podmienky
800,00 €
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Microsoft Word - pokročilá Microsoft Excel - pokročilá Microsoft Outlook - elementárna Internet - pokročilá
Vzdelanie
Úplné stredné odborné vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Ďalšie požiadavky
Náplň (druh) práce
- Správa a evidencia pridelenej účtovnej agendy;
- účtovanie dodávateľských a odberateľských faktúr, interných dokladov, vedenie pokladne, účtovanie služobných ciest;
- príprava mesačných uzávierok účtovníctva pre nadriadeného (výsledovka, obratovka, súvaha);
- vykonávanie administratívnej činností v súvislosti s evidenciou a archiváciou účtovných dokladov;
- výkazy pre Ministerstvo školstva;
- účtovanie príjmu a výdaju potravín cez program skladového hospodárstva kuchyne.
Zriaďovateľ MŠ sv. Gianny je Spišská katolícka charita.
Našim cieľom je spolu s rodičmi vychovávať z detí dobrých, charakterných, vzdelaných ľudí a kresťanov, schopných milovať, ctiť a prijímať ostatných ľudí, dosiahnuť optimálnu emocionálnu, sociálnu a kognitívnu úroveň, ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti.

Informácie pre záujemcu: Na uvedenú e-mailovú adresu je potrebné zaslať životopis a súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v súlade so zákonom 18/2018 Z. z.o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a ovoľnom pohybe takýchto údajov.
Vzhľadom na veľký počet záujemcov nie je možné kontaktovať všetkých. Z tohto dôvodu budeme kontaktovať len vybraných uchádzačov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola sv. Gianny Berettovej Mollovej
Nábrežie Jána Pavla II. 697/4
05921 Svit
+421 901 721 025
Kontaktná osoba
Mgr. Martin Janíček
+421 910 842 978