Asistent učiteľa

Základná škola, Trnava

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Maxima Gorkého 21, Trnava
Termín nástupu
1.10.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
28.9.2022
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Na pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Maxima Gorkého 21
91702 Trnava
www.zstulipantt.edupage.org
0333236860
Kontaktná osoba
Mgr. Jana Pavlovčíková
+421910987065