Psychológ, školský psychológ

Základná škola, Podvysoká

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Podvysoká 307, Podvysoká
Termín nástupu
3.10.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
29.9.2022
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
197
Platové podmienky
Platové podmienky: Určené v zmysle zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS Office, Internet
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Pracovné miesto je v rámci národného projektu „ Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ - pracovný pomer na dobu určitú, počas trvania NP POP II
Životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov, kópie dokladov o vzdelaní, ďalšie doklady budú požadované od vybraného uchádzača pred podpisom prac. zmluvy.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Podvysoká 307
02357 Podvysoká
www.zspodvysoka.edupage.org
0414346218
Kontaktná osoba
RNDr.Dagmar Dedíková
0911858515