Školský špeciálny pedagóg

Základná škola, Podvysoká

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Podvysoká 307, Podvysoká
Termín nástupu
3.10.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
29.9.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
197
Platové podmienky
Určené v zmysle zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS Office, Internet
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Pracovné miesto je v rámci národného projektu „ Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ - pracovný pomer na dobu určitú, počas trvania NP POP II
Životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov, kópie dokladov o vzdelaní, praxi a ďalšie doklady budú požadované od vybraného uchádzača pred podpisom prac. zmluvy.
Zástup za MD, najdlhšie do 30.8.2023

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Podvysoká 307
02357 Podvysoká
www.zspodvysoka.edupage.org
0414346218
Kontaktná osoba
RNDr.Dagmar Dedíková
0911858515