Pracovné ponuky za

Asistent učiteľa

Základná škola, Láb

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Vŕšok 489/20, Láb
Termín nástupu
1.10.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
27.9.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
202
Platové podmienky
V zmysle zákona č. 224/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z.. oodmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Tabuľka: Platové tarify pedagogických a odborných zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe od 1.1.2020 uvedeného zákona.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
znalosť práce s PC - word, excel, internet
Vzdelanie
-odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa § 10 uvedeného zákona, a prílohy č. 1, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.
Ďalšie požiadavky
Potrebné doklady: - žiadosť o prijatie do pracovného pomeru - profesijný životopis - doklad o vzdelaní - súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona GDPR č. 18/2018 Zb. z.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Vŕšok 489/20
90067 Láb
www.zslab.edupage.org
+42134 / 7790 484,0919 404 333
Kontaktná osoba
Mgr. Ľubica Chovanová
0919404 333