Učiteľ/ka ZUŠ

Základná umelecká škola, Mojmírovce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Mojmírovce 897, Mojmírovce
Termín nástupu
3.10.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
3.10.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
193
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Učiteľ výtvarného odboru.

Iné výhody:
- krásne prostredie novej modernej školy s kvalitným vybavením, v každej triede PC s pripojením na internet + počítačová miestnosť s 10 PC, - využívanie moderných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese, - nový nábytok, moderné pomôcky, ateliér + modeľovňa + vypaľovacia pec, - výborný, dynamický a ochotný kolektív, - preplácanie nadčasov – celoročne, - podpora osobnostného rastu a vzdelávania, - možnosť osobného príplatku, - pekné prostredie obce Mojmírovce, - možnosť parkovania v areáli školy, - praktické spojenie autobusovej dopravy s mestom Nitra, -veľmi dobrá spolupráca so zriaďovateľom a Radou školy, - stravovanie v budove školy, - možnosť dohody na skrátenom úväzku - vhodné aj pre absolventa, dôchodcu.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná umelecká škola
Mojmírovce 897
95115 Mojmírovce
zusmojmirovce.edupage.org
0377798144
Kontaktná osoba
Bc. Rudolf Arpáš
0915738517