Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Vedúci školskej jedálne

Stredná odborná škola podnikania a služieb, Pezinok

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Myslenická 1, Pezinok
Termín nástupu
3.10.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.9.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
104
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, Excel, iKelp, internet - užívateľ
Vzdelanie
úplné stredné vzdelanie (ideálne v oblasti spoločného stravovania)
Ďalšie požiadavky
- miesto výkonu práce: Komenského 29, Pezinok
- koordinuje a organizuje prácu zamestnancov na úseku stravovania, eviduje a kontroluje dochádzku, pripravuje podklady k mzdám
- zostavuje jedálny lístok
- objednáva suroviny
- zabezpečuje evidenciu skladových zásob skladu surovín
- sleduje a zodpovedá sa dodržiavanie normatívov (MSNaR) materiálno spotrebné normy a receptúry
- sleduje počty stravníkov, vypracováva podklady k fakturácii
- zodpovedá za dodržiavanie predpisov o hygiene a BOZP
- zodpovedá za evidenciu zvereného inventáru kuchyne
- dojednáva akcie s klientami
- zostavuje menu na akciu, vypracováva kalkuláciu podľa požiadaviek klienta
- vyúčtovanie akcií
- spolupracuje so zriaďovateľom, zostavuje výkazy, hlásenia, ...

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola podnikania a služieb
Myslenická 1
90201 Pezinok
www.soskompk.sk
033/642 34 10,0336443779
Kontaktná osoba
Ing. Natália Krejčiová
0336423410