Učiteľ/ka SŠ

Obchodná akadémia, Trnava

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Kukučínova 2, Trnava
Aprobácia
Občianska náuka, Telesná výchova
Termín nástupu
1.10.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
29.9.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
516
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Obchodná akadémia
Kukučínova 2
91729 Trnava
www.oakuktt.edu.sk
0335446610,0335446602
Kontaktná osoba
Mgr. Marta Bačíková
+421335446602