Ekonóm/ka

Spojená škola ZŠ s MŠ, ZUŠ, Nitrianske Pravno

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Školská 370/19, Nitrianske Pravno
Termín nástupu
1.2.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
11.10.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
540
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
minimálne stredoškolské s maturitou s ekonomickým zameraním, odborná prax v školstve vítaná
Ďalšie požiadavky
Prax v účtovníctve 2 roky, znalosti v personalistike.
Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania,
- profesijný životopis,
- doklady o ukončenom vzdelaní,
- súhlas so spracovaním osobných údajov.
Požiadavky na uchádzača :
- znalosť miezd a personalistiky v školstve,
- znalosť právnych predpisov v oblasti ekonomiky a financií vo verejnej správe,
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu práce mzdárky,
- bezúhonnosť,
- zdravotná spôsobilosť,
- organizačné schopnosti,
- samostatnosť,
- spoľahlivosť, zodpovednosť, flexibilita.
- vedenie ekonomických činností školy v mzdovej oblasti,
- vykonávanie platnej mzdovej a daňovej legislatívy,
- vytváranie mzdového finančného rozpočtu a kontrolu plnenia jeho čerpania,
- príprava analýz, ekonomických podkladov pre potreby vedenia školy a zriaďovateľa,
- vypracovanie štatistických prehľadov a rozborov,
-vypracovávanie interných smerníc záväzných pre školu na základe platných finančných, právnych a iných platných predpisov a záväzných noriem.

Žiadosť s uvedenými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 11. 10. 2022, a to buď elektronicky na mailovú adresu školy [email protected], alebo poštou na adresu školy :
Spojená škola, Školská 370/19, Nitrianske Pravno
Mgr. Jana Gebrlínová
Ul. školská 370/19
972 13 Nitrianske Pravno

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Spojená škola ZŠ s MŠ, ZUŠ
Školská 370/19
97213 Nitrianske Pravno
www.zsnitrianskepravno.edupage
0465447453, 0918793166
Kontaktná osoba
Mgr. Jana Gebrlínová
0918793166