Informátor / informátorka

SZŠ, Bratislava-Petržalka

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Strečnianska 20, Bratislava-Petržalka
Termín nástupu
17.10.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.9.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
580
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
áno

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Do nášho kolektívu prijmeme Informátora/Informátorku - 100% úväzok. Práca vhodná aj pre aktívneho dôchodcu.

Pracovná doba 8 hodín/denne, v čase od 06:00 do 14:00 alebo poobede v čase približne od 12:00 do 20:00 v závislosti od prevádzkovej doby školy, bude to upresnené na osobnom pracovnom pohovore. Pracuje sa pondelok až piatok.

Vo verejnej správe sú tarifné platy, informátor je v platovej triede 1 a výška mzdy závisí taktiež podľa počtu odpracovaných rokov . Mzda sa pohybuje v rozmedzí 589,50 € - 707,50 €/ brutto.

Náplň práce:
- kontrola príchodov a odchodov žiakov, ich prezúvania, udržiavanie poriadku a čistoty
- kontrola príchodov a odchodov návštevníkov, zápisy do knihy návštev, kontrola dodržiavania návštevného poriadku školy
- vydávanie, odovzdávanie a evidencia kľúčov
- obsluha služobného mobilného telefónu podávanie informácií
- vykonávanie obchôdzok po objekte školy
- starostlivosť o zeleň v priestoroch školy
- starostlivosť o zeleň vo vonkajšom areáli školy počas letných prázdnin
- iné pomocné práce podľa rozhodnutia nadriadeného


Na osobný pohovor budú pozvaní iba vybraní uchádzači, ktorí budú telefonicky kontaktovaní.
Ďalšie požiadavky
Osobné predpoklady a zručnosti:

- schopnosť pracovať v kolektíve
- kladný vzťah k deťom
- flexibilita
- samostatnosť, zodpovednosť a dôslednosť
- ochota pomáhať
- komunikatívnosť a príjemné vystupovanie
- čistý výpis z registra trestov


Potrebné doklady:

• doklady o vzdelaní
• profesijný životopis
• bezúhonnosť
• zdravotná spôsobilosť
• súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona GDPR č. 18/2018 Zb. z.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
SZŠ
Strečnianska 20
85105 Bratislava-Petržalka
https://szsba.edupage.org/?
0915734018
Kontaktná osoba
Simona Kolínková
0915734018