Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka SŠ

Gymnázium, Žilina

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hlinská 29, Žilina
Aprobácia
Informatika
Termín nástupu
3.10.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
27.9.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
360
Platové podmienky
v zmysle zákona č.318/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
práca s PC - pokročilý
Vzdelanie
• splnenie kvalifikačných predpokladov podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancova odborných zamestnancov

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Gymnázium
Hlinská 29
01180 Žilina
www.gymza.sk
0417637700
Kontaktná osoba
Katarína Kitašová
0908228472