Učiteľ/ka SŠ

Gymnázium, Žilina

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hlinská 29, Žilina
Aprobácia
Matematika
Termín nástupu
3.10.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
27.9.2022
Rozsah úväzku
80%
Počet študentov školy
360
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
práca s PC - pokročilý
Vzdelanie
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného študijného odboru
splnenie kvalifikačných predpokladov podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancova odborných zamestnancov,

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Gymnázium
Hlinská 29
01180 Žilina
www.gymza.sk
0417637700
Kontaktná osoba
Katarína Kitašová
0908228472