Učiteľ/ka SŠ

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Košice-Sever

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Komenského 44, Košice-Sever
Aprobácia
Slovenský jazyk
Termín nástupu
3.10.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
26.9.2022
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
800
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude určený v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov: od 942,50 € mesačne podľa dosiahnutého vzdelania + zvýšenie tarifného platu podľa počtu rokov praxe uchádzača, pri základnom úväzku (t.j. 22 hodín).
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Internet, Office - pokročilý
Vzdelanie
a) Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v učiteľskom odbore slovenský jazyk a literatúra + iná aprobácia v súlade so zákonom č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov stupňa podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov

b) bezúhonnosť podľa §15 Zákona č. 138/2019 Z. z.
c) zdravotná spôsobilosť
Ďalšie požiadavky
Na pracovný pohovor budeme pozývať len vybraných uchádzačov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Komenského 44
04001 Košice-Sever
www.spseke.sk
0557968151
Kontaktná osoba
Ing. Štefan Krištín
0557968151