Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Školský špeciálny pedagóg

Základná škola, Košice-Sever

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Hroncova 23, Košice-Sever
Termín nástupu
3.10.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
23.9.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
720
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
V súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou MŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – učiteľstvo a pedagogické vedy zamerané na špeciálnu pedagogiku.
Ďalšie požiadavky
Iné požiadavky:
1. bezúhonnosť,
2. zdravotná spôsobilosť,
3. ovládanie štátneho jazyka.

Doplňujúce informácie
Pracovné miesto bude obsadzované v rámci národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.
Nástup do zamestnania: ihneď, najneskôr 3.10.2022
Úväzok: 100%
Pracovný pomer: doba určitá do 31.8.2023

Zoznam požadovaných dokladov:
1. Žiadosť o prijatie do zamestnania
2. Profesijný životopis
3. Motivačný list
4. Súhlas so spracovaním osobných údajov
Všetky požadované doklady zašlite e-mailom na e-mailovú adresu: [email protected] do 23.09.2022.
V predmete e-mailovej správy uveďte „Žiadosť + pracovná pozícia, o ktorú sa uchádzate“ (napr.: Žiadosť – školský špeciálny pedagóg). Na základe predložených žiadostí bude vedenie školy kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Hroncova 23
04001 Košice-Sever
www.zshroncova.sk
0556333244
Kontaktná osoba
Mgr. Martin Fazekaš
0556332189