Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Základná škola - Alapiskola, Dolné Obdokovce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Dolné Obdokovce 183, Dolné Obdokovce
Aprobácia
Anglický jazyk
Termín nástupu
20.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.10.2022
Rozsah úväzku
25%
Počet študentov školy
32
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola - Alapiskola
Dolné Obdokovce 183
95102 Dolné Obdokovce
zsaidolneobdokovce.edupage
0377876278,0907035375
Kontaktná osoba
Mgr. Mária Beneová
0905478099