Pracovné ponuky za

Účtovník/čka

Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu, Nitra

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Levická 40, Nitra
Termín nástupu
1.10.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
23.9.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
396
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z.z. a Nariadenie vlády SR č. 220/2022 Z.z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Hladáme účtovníka/účtovníčku s ekonomickým vzdelaním, resp. praxou s komplexným vedením účtovníctva.
Ďalšie požiadavky
Požiadavky:
SŠ, alebo VŠ vzdelanie ( ekonomické vzdelanie výhodou)
prax na obdobnej pozícii v školstve veľkou výhodou
ochota vzdelávať sa v pracovnej oblasti

Pracovná náplň:
1. Vedenie knihy došlých faktúr, vystavovanie krycích listov a platobných poukazov, sledovanie splatnosti dodávateľských faktúr, odpisovanie záväzkov.
2. Zabezpečovanie styku s bankou prostredníctvom Informačného systému Štátnej pokladnice (úhrady záväzkov, prevody medzi účtami vedenými v Štátnej pokladnici a prevody na hotovostnom účte vo VÚB.
3. Vykonávanie odpisov majetku, ich evidencia, účtovanie, zasielanie výkazov o výške odpisov na NSK.
4. Vykonáva účtovacie predpisy pre jednotlivé účtovné prípady, účtuje mzdy a pokladnicu.
5. Sledovanie obratov na účtoch aktív a pasív, ich zostatky a zostavovanie obratovej predvahy.
6. Sledovanie stavu nákladov a výnosov, zisťovanie hospodárskeho výsledku.
7. Sledovanie príjmov a výdavkov na účte podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie.
8. Vykonávanie mesačných uzávierok a ich elektronické odosielanie prostredníctvom Informačného systému Štátnej pokladnice.
9. Vykonávanie štvrťročných a ročných závierok (výkazy Súvaha, Výkaz ziskov a strát a finančné výkazy) a ich elektronické odosielanie prostredníctvo Informačného systému Štátnej pokladnice.
10. Pripravovanie podkladov na zostavenie konsolidovanie účtovnej závierky (odsúhlasovanie vzájomných pohľadávok a záväzkov, náklady a výnosy, vypĺňanie konsolidačného balíku a nahrávanie do Informačného systému Jednotného účtovníctva štátu).
11. Spracovávanie celého účtovníctva prostredníctvom účtovného programu WinIBEU.
12. Nahrávanie schváleného rozpočtu do systému Štátnej pokladnice a do účtovného programu WinIBEU.
13. Vykonávanie úprav rozpočtu medzi jednotlivými ekonomickými klasifikáciami a nahrávanie zmien do systému Štátnej pokladnice a do účtovného programu WinIBEU.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu
Levická 40
95003 Nitra
sosnrlev.edupage.org
0376550111,0377414750,0376410113
Kontaktná osoba
Mgr. Ivana Porubská
+421376550115