Psychológ, školský psychológ

Základná škola s materskou školou, Rabčice

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Rabčice 194, Rabčice
Termín nástupu
1.10.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
22.9.2022
Rozsah úväzku
50%
Počet študentov školy
269
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
užívateľská úroveň Microsoft Office (Word,Excel, Powerpoint), Internet
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Pracovná pozícia bude obsadená v rámci Národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.
Žiadosť, životopis vo formáte europass a doklad o splnení kvalifikačných predpokladov zasielajte emailom:
[email protected]

Pracovný pomer na dobu určitú - počas trvania projektu POP II - do 31.8.2023.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Rabčice 194
02945 Rabčice
https://zsrabcice.edupage.org/
0435594206
Kontaktná osoba
Viera Baláková, r.š.
0911924345