Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Psychológ, školský psychológ

Základná škola s materskou školou, Bratislava-Staré Mesto

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Dubová 1, Bratislava-Staré Mesto
Termín nástupu
20.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
19.9.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
470
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Pozícia školského psychológa je cez národný projekt - Pomáhajúce profesie

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Dubová 1
81104 Bratislava-Staré Mesto
www.zsdubova.edupage.org
54771703
Kontaktná osoba
Eva Dubeňová
0905943565