Školský špeciálny pedagóg

Základná škola s materskou školou, Vlčkovce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Vlčkovce 1, Vlčkovce
Termín nástupu
1.11.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
14.10.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
50
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z.z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1.7.2022"
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
programový balík Office, internet pokročilý
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Popis pracovnej pozície
pracovné činnosti súvisiace s výkonom práce školského špeciálneho pedagóga: individuálne špeciálno-pedagogické intervencie a odborné činnosti spojené s reedukáciou porúch správania, diagnostika, poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom

Ďalšie požiadavky na uchádzača:
schopnosť tímovej práce
pozitívny vzťah k deťom
zodpovednosť, dôveryhodnosť, trpezlivosť
predchádzajúce skúsenosti na podobnej pozícii výhodou

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Vlčkovce 1
91923 Vlčkovce
www.zssmsvlckovce.edupage.org
0335584033
Kontaktná osoba
Ing. Petra Lampertová
0911029410