Učiteľ/ka SŠ

Súkromná stredná odborná škola pedagogická a sociálna, Košice-Juh

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Požiarnická 1, Košice-Juh
Aprobácia
Matematika
Termín nástupu
26.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
23.9.2022
Rozsah úväzku
40%
Počet študentov školy
82
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Microsoft Excel, Microsoft Word - pokročilá
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Náplňou práce je vyučovanie matematiky žiakov strednej školy.

Práca na čiastočný úväzok na pracovnú zmluvu, doba určitá, možnosť predĺženia pracovnej zmluvy.

Požiadavky:
- vzdelanie spĺňajúce kvalifikačné predpoklady v zmysle vyhlášky MŠ SR, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
- kvalifikované vyučovanie žiakov,
- ovládanie didaktiky vyučovania na strednej škole.

Životopis a žiadosť o prijatie do pracovného pomeru v slovenskom jazyku môžete posielať e-mailom na adresu [email protected] alebo poštou na adresu školy.

O termíne výberového konania budeme informovať vybraných uchádzačov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná stredná odborná škola pedagogická a sociálna
Požiarnická 1
04001 Košice-Juh
www.spark.edupage.org
0557994578
Kontaktná osoba
Ing. Lenka Iglarčíková
0917506770