Učiteľ/ka MŠ

Súkromná materská škola, Bratislava

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Dostojevskeho rad 1, Bratislava
Termín nástupu
5.10.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.9.2023
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Základné platové podmienky budú vychádzať zo zákona 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 1. 2020”. Z Konečné platové podmienky sú prispôsobené každému uchádzačovi a priamo dohodnuté na osobnom pracovnom pohovore.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
intenet, word - užívateľská úroveň
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Do Súkromnej materskej školy hľadáme empatickú, tvorivú pani učiteľku s kladným vzťahom k deťom a kreatívnym prístupom ku svojej práci, znalosťou anglického jazyka.

Predškolská príprava deti vo veku od 2 do 6 rokov. Profesionálny prístup k adaptácií a výchove dieťaťa. Plánovanie aktivít a rozvoja potrieb detí. Individuálny prístup v rámci malej skupiny detí.

Požiadavky:
- komunikačné a organizačné schopnosti
- samostatnosť, zodpovednosť, tímová práca.
Výhody:
- príjemné a podnetné pracovné prostredie
- mladý kolektív
- možnosť rozvíjať svoje profesijne zručnosti.
Bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná materská škola
Dostojevskeho rad 1
811 09 Bratislava
www.dcdostojevskeho.sk
0905441273
Kontaktná osoba
Oľga Cipciarová
0905441273