Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Pomocná sila do kuchyne

Základná škola, Košice-Nad jazerom

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Bukovecká 17, Košice-Nad jazerom
Termín nástupu
26.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
19.9.2022
Rozsah úväzku
80%
Počet študentov školy
213
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
ukončené stredné odborné vzdelanie s maturitou/ bez maturity

Splnenie ďalších predpokladov: bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť na prácu v zariadení verejného stravovania a ovládanie štátneho jazyka.

Ostatné predpoklady: komunikačné zručnosti, flexibilita, zodpovednosť a precíznosť.
Ďalšie požiadavky
Rozsah úväzku: 80%

Platové podmienky:
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Zoznam požadovaných dokladov:
Žiadosť o prijatie do zamestnania
Profesijný životopis
Súhlas so spracovaním osobných údajov

Potrebné doklady zaslať do 16.9.2022 elektronicky na adresu: [email protected]

Škola si vyhradzuje právo do užšieho výberu kontaktovať iba vybraných uchádzačov. O termíne uskutočnenia osobného pohovoru bude uchádzač informovaný písomne (e-mailom).

Iné doplňujúce údaje:
Pracovný pomer na dobu určitú do 31.08.2023.
Nástup do zamestnania: 26.09.2022
Úväzok: 80%

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Bukovecká 17
04012 Košice-Nad jazerom
www.zsbukke.edupage.org
0557295478
Kontaktná osoba
Zuzana Takáčová Petrilová
0911410010