Pracovné ponuky za

Asistent učiteľa

Spojená škola de La Salle (ZŠ a Gymnázium), Bratislava-Rača

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Čachtická 14, Bratislava-Rača
Termín nástupu
26.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
23.9.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
335
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Word, Excel, PowerPoint, Outlook, práca s internetom
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Asistent učiteľa - Podpora vyučovania žiakov s poruchami učenia a správania. Spolupráca s vyučujúcimi, zákonnými zástupcami žiaka, školskou psychologičkou a školským špeciálnym pedagógom. Asistencia pri mimoškolských akciách (výlety, školy v prírode, atď. )

Osobnostné predpoklady: trpezlivosť, spoľahlivosť, vnútorná stabilita, sebaovládanie, ochota pomáhať, praktické myslenie, precíznosť, komunikatívnosť, iniciatívnosť, tímová práca

Zoznam požadovaných dokladov:
Žiadosť o prijatie do zamestnania Profesijný životopis

Škola si vyhradzuje právo do užšieho výberu kontaktovať iba vybraných uchádzačov. O termíne uskutočnenia osobného pohovoru bude uchádzač informovaný písomne (e-mailom).

Svoju žiadosť spolu so životopisom zašlite emailom na: [email protected]

Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Spojená škola de La Salle (ZŠ a Gymnázium)
Čachtická 14
83106 Bratislava-Rača
www.lasalle.sk
02/44882440
Kontaktná osoba
Spojená škola de La Salle
+421244881705