Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka SŠ

Spojená škola, Bratislava-Ružinov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Tokajícka 24, Bratislava-Ružinov
Aprobácia
Slovenský jazyk
Termín nástupu
1.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.6.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
286
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
MS office, Internet
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
- www.tokajicka.sk,
- flexibilný pracovný čas v závislosti od rozvrhu učiteľa,
- platené odučené nadčasové hodiny,
- možnosť ďalšieho vzdelávania v prípade záujmu školy aj nad rámec stanovený zákonom,
- osobné ohodnotenie podľa výkonu,
- možnosť spolupráce a účasti v programoch ERAZMUS +,
- práca v spoločensky a umelecky podnetnom prostredí,

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Spojená škola
Tokajícka 24
82103 Bratislava-Ružinov
https://tokajicka.edupage.org/
43337841
Kontaktná osoba
Ing. Petronela Jeckelová
+421 907 764 990