Školský špeciálny pedagóg

Súkromná základná škola s materskou školou Marie Montessori, Bratislava-Lamač

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Borinská 23, Bratislava-Lamač
Termín nástupu
10.10.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.10.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
150
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať minimálne zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky , ktorými sa ustanovujú "Platové tarify PZ a OZ a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe, účinné od 1. 7. 2022”.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Montessori kurz, kurz rešpektujúcej komunikácie, SINDELAR, KUPOZ, KUPREV, ROPRATEM, MIRABILIS sú výhodou.
Ďalšie požiadavky
Ďalšie požiadavky
Pracovný úväzok plný alebo čiastočný.

Kto sme?

Súkromná základná škola zaradená do siete základných škôl na Slovensku s 30-ročnými skúsenosťami v poskytovaní základného vzdelania metódou Montessori, ktorá deťom umožňuje:
• získavať na primeranej úrovni základné poznatky a zručnosti, ktoré s dedičstvom našej kultúry v samostatnej, slobodne zvolenej práci so špeciálnym didaktickým materiálom,
• poznávať svet v jeho celistvosti a súvislostiach,
• naučiť sa slobodne sa rozhodovať a zároveň preberať zodpovednosť,
• vytvárať pozitívny obraz dieťaťa o sebe, o svojej jedinečnosti, rozvoj jeho sebaúcty,
• v aktívnej činnosti poznať predovšetkým svoje silné stránky, z ktorých bude vychádzať pri hľadaní svojho miesta v spoločnosti
• harmonický rozvoj: kognitívna, pohybová, emocionálna a sociálna zložka učebného procesu sú v rovnováhe

Koho hľadáme?

Niekoho, kto to vidí rovnako ako my:
• naše vzdelávanie je postavené na potrebách dieťaťa, učiteľ/ka by mal/a byť vnímavý/á,
• učiteľ/vychovávateľ/ka sprevádza dieťa a poskytuje mu podnety v akejkoľvek oblasti poznania
• učiteľ/vychovávateľ/ka má byť schopný/á pristupovať k dieťaťu ako k rovnocennému partnerovi, primerane a rešpektujúco s ním komunikovať.

Akí by mali Montessori učitelia a vychovávatelia byť?

• otvorení, autentickí a schopní načúvať
• zvedaví, ochotní sa učiť, pripravení odpovedať alebo hľadať s dieťaťom odpovede
• pokorní a úctiví voči ľuďom, životu a všetkému na svete
• schopní sebareflexie, poznania svojich kvalít, silných aj slabých stránok
• schopní manažéri a organizátori

Čo čaká učiteľa a vychovávateľa nás?

• zmysluplná práca
• možnosť vzdelávať sa v Montessori pedagogike
• príležitosť na sebarozvoj a profesionálny rast
• podnetné prostredie
• podporný pracovný kolektív plný inšpirujúcich osobností
• vysoké pracovné nasadenie

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste

• výchovno-vzdelávacia a podporná činnosť detí so špecifickými potrebami
• účasť na poradách, akciách a aktivitách školy


Pracovný úväzok môže byť čiastočný alebo plný, doplnený aj inou náplňou práce.


Termín nástupu : dohodou

Žiadosť spolu so životopisom v slovenskom jazyku zasielajte na e-mailovú adresu [email protected]
Do predmetu správy uveďte, prosím, špeciálny pedagóg

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná základná škola s materskou školou Marie Montessori
Borinská 23
84103 Bratislava-Lamač
www.montessori.sk
0911542039
Kontaktná osoba
asistentka školy školy
0911542039