Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Psychológ, školský psychológ

Cirkevná základná škola sv. Cyrila a Metoda ako organizačná zložka Cirkevnej spojenej školy, Snina

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Švermova 10, Snina
Termín nástupu
3.10.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
20.9.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
215
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
áno

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
• žiadosť
• kópie dokladov o vzdelaní - neoverené
• profesijný životopis
• krstný, príp. sobášny list cirkevný- nie starší ako 3 mesiace)
• odporúčanie správcu farnosti v mieste bydliska uchádzača
• písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov na účely výberového konania
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti( platí len pre pedagogických a odborných zamestnancov)

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Cirkevná základná škola sv. Cyrila a Metoda ako organizačná zložka Cirkevnej spojenej školy
Švermova 10
06901 Snina
www.csssnina.sk
0577622361
Kontaktná osoba
Jozef Lojan
0911798700