Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Základná škola, Raslavice

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Toplianska 144, Raslavice
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.8.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
439
Platové podmienky
podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov – uvedené v prílohe č. 11 podľa § 1 ods. 3 písm. b)
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
základy práce s internetom, skúsenosti s projektmi (nie je podmienka), iniciatívnosť
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagoggických zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR 1/2020 Z.z.
Ďalšie požiadavky
- žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a e-mailovým kontaktom
- profesijný životopis
- motivačný list
- súhlas so spracovaním osobných údajov
- kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní (k diplomu je potrebné priložiť kópiu
vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške, osvedčenie o prvej, druhej atestácii)
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti telesnej a duševnej na výkon
pedagogickej činnosti bude vyžadované od úspešného uchádzača

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Toplianska 144
08641 Raslavice
www.zsraslavice.edupage.org
0544792229
Kontaktná osoba
PaedDr. Jozef Muránsky, riaditeľ školy
+421905330621