Predmet
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)

Základná škola, Malcov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Malcov 16, Malcov
Aprobácia
Matematika
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.8.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
377
Platové podmienky
podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov – uvedené v prílohe č. 11 podľa § 1 ods. 3 písm. b)
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
základné zručnosti v práci s IKT (office, internet,...)
Vzdelanie
podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov – uvedené v prílohe č. 11 podľa § 1 ods. 3 písm. b
Ďalšie požiadavky
- žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a e-mailovým kontaktom
- profesijný životopis
- motivačný list
- súhlas so spracovaním osobných údajov
- kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní (k diplomu je potrebné priložiť kópiu
vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške, osvedčenie o prvej, druhej atestácii)
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti telesnej a duševnej na výkon
pedagogickej činnosti bude vyžadované od úspešného uchádzača

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Malcov 16
08606 Malcov
https://zsmalcov.edupage.org/
0544882123
Kontaktná osoba
PaedDr. Janka Tulenková riaditeľka školy
+421544882123