Asistent učiteľa

Základná škola, Bartošovce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Bartošovce 17, Bartošovce
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.8.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
34
Platové podmienky
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom): V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
základné zručnosti v práci s IKT (office, internet,...)
Vzdelanie
podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov – uvedené v prílohe č. 11 podľa § 1 ods. 3 písm. b
Ďalšie požiadavky
- žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a e-mailovým kontaktom
- profesijný životopis
- motivačný list
- súhlas so spracovaním osobných údajov
- kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní (k diplomu je potrebné priložiť kópiu
vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške, osvedčenie o prvej, druhej atestácii)
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti telesnej a duševnej na výkon
pedagogickej činnosti bude vyžadované od úspešného uchádzača

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Bartošovce 17
08642 Bartošovce
www.zakladna-skola-bartosovce.webnode.sk
0544791508
Kontaktná osoba
Václav Hudák, Obec Bartošovce, Bartošovce 148, 086 42 Hertník
+421544791201