Pomocná sila do kuchyne

Základná škola s materskou školou, Trnava

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Ulica Maxima Gorkého 21, Trnava
Termín nástupu
1.10.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.9.2022
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Základné ,SOU, SOU s maturitou ,ÚSO
Ďalšie požiadavky
(doklady: žiadosť, životopis, vzdelanie, zápočet praxe, súhlas so spracovaním osobných údajov – posielať elektronicky).
Všetky požadované doklady zašlite e-mailom na e-mailovú adresu : [email protected] V predmete e-mailovej správy uveďte „ Žiadosť na pomocný pracovník v školskej jedálni“.
Na základe predložených žiadosti bude vedenie školy kontaktovať iba vybraných uchádzačov.
Platové podmienky: Určené podľa NV SR č. 553/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú stupnice plat. taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Stupnica platových taríf a výška hrubej mzdy podľa započítanej praxe:
PT 1 tarifný stupeň 14 : 707,50 €
Kontakt : [email protected], tel: 033/ 3236860

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Ulica Maxima Gorkého 21
91700 Trnava
033/3236861
Kontaktná osoba
Ing. Beáta Krajčovičová
0333236860