Učiteľ/ka MŠ

Materská škola, Nižný Klátov

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Čaksova 1/167, Nižný Klátov
Termín nástupu
5.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.9.2022
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
33
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
základné
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Nástup do zamestnania je ihneď. Pracovná pozícia je voľná počas dlhodobej PN a materskej dovolenky s vyhliadkou trvalého pracovného miesta.
Je potrené osobne doručiť
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
- motivačný list
- štruktúrovaný profesijný životopis,
- kópia dokladu o vzdelaní,
- čestné prehlásenie o bezúhonnosti,
- súhlas so spracovaním osobných údajov.
Osobné doručenie je potrebné vopred dohodnúť telefonicky na čísle 090 941 556.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Čaksova 1/167
04412 Nižný Klátov
https://msniznyklatov.edupage.org/
0903 941 556
Kontaktná osoba
Eva Sobinkovičová
0903941556