Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Pedagogický asistent

Súkromná základná škola BESST, Trnava

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Limbová 3, Trnava
Termín nástupu
1.2.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
25.1.2023
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
370
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Prostriedky z plánu obnovy.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Podľa zákona 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. (kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti asistenta učiteľa sú uvedené v prílohe č. 6).
Ďalšie požiadavky
- samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita, spolupráca, komunikácia a porozumenie
- ochota spolupracovať v tíme
- schopnosť zvládať stresové situácie

- znalosť anglického jazyka je výhodou

Iné výhody:
- práca v stabilnej a modernej súkromnej základnej škole
- priestor na sebarealizáciu a rozvoj
- práca v mladom a dynamickom kolektíve
- práca v podnetnom prostredí
- novozrekonštruované priestory
- možnosť osobnostného aj profesijného rastu

Zoznam požadovaných dokladov:

-žiadosť o prijatie do zamestnania
-profesijný životopis
-kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
-písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Na pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady.

Úspešný uchádzač pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu:
• doloží potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Súkromná základná škola BESST
Limbová 3
91702 Trnava
www.besst.sk
Kontaktná osoba
Romana Répášová, MSc.
0902512326