Zdravotná sestra

Základná škola, Nitra

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Škultétyho 1, Nitra
Termín nástupu
1.10.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.9.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
399
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Ďalšie požiadavky
Zdravotnícky pracovník, ktorý spĺňa podmienky na výkon zdravotníckeho povolania podľa § 31 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciach v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a registráciu v príslušnej stavovskej komore

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Škultétyho 1
94911 Nitra
zsskultetyhonitra.edupage.org
0376518946
Kontaktná osoba
Dubeňová Miriam
0910277171