Psychológ, školský psychológ

Základná škola kniežaťa Pribinu, Nitra

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Andreja Šulgana 1, Nitra
Termín nástupu
9.1.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
7.12.2022
Rozsah úväzku
100% (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)
Počet študentov školy
496
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
internet, MS Office
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Pracovná pozícia je v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ .

Požadované doklady
1. žiadosť o prijatie do zamestnania,
2. štruktúrovaný profesijný životopis,
3. súhlas so spracovaním osobných údajov

posielať na mail [email protected] .

Kontaktovať budeme vybraných uchádzačov.

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola kniežaťa Pribinu
Andreja Šulgana 1
94901 Nitra
zspribinunr.edupage.org
0376511832,0376511835
Kontaktná osoba
Katarína Farkašová
0905120006