Predmet

Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Materská škola, Perín-Chym

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Perín 145, Perín-Chym
Termín nástupu
1.9.2023
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
15.6.2023
Rozsah úväzku
100%
Platové podmienky
budú určené podľa zákona č. 553/2003 Z.z. odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
Internet pokročilý, Word, Excel
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z.z.

- znalosť AJ
- práca s interaktívnou tabuľou
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania,
- profesijný životopis,
- motivačný list,
- kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- písomný súhlas na použitie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kontaktné informácie

Zamestnávateľ
Obecný úrad
Perín 180, 044 74 Perín-Chym
e-mail: [email protected], [email protected]
č.t.: 055/466 53 01, 0903 560 091

Adresa školy alebo zariadenia

Základná škola
Perín 145, 044 74 Perín-Chym
e-mail: [email protected]
č.t.: 0911 785 538

Kontaktná osoba
Mgr. Blanka Vinterová – riaditeľka školy

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Materská škola
Perín 145
04474 Perín-Chym
https://12897732.edupage.org/
+421948 050 058,0910234910
Kontaktná osoba
Obec Perín - Chym
+421903560091