Pracovné ponuky za
Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Pedagogický asistent

Základná škola, Kračúnovce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Kračúnovce 277, Kračúnovce
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
30.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
275
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Znalosť práce s PC
znalosť práce s PC - word,excel
Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
- žiadosť o zamestnanie
- profesijný životopis
- kópie dokladov o vzdelaní
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
- písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov
- obsadenie miesta cez Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ (NP PoP2)
- žiadosti posielajte poštou na uvedenú adresu do 24.08.2022
- pracovné miesto na dobu určitú do 31.08.2023
- uchádzačov, ktorí spĺňajú kritéria, pozveme na osobný pohovor

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola
Kračúnovce 277
08701 Kračúnovce
www.zskracunovce.edu.sk
0547365105
Kontaktná osoba
Mgr. Jozef Motýľ, riaditeľ školy
+421547365105