Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Školský špeciálny pedagóg

Základná škola s materskou školou, Kotešová

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Kotešová 378, Kotešová
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
24.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
175
Platové podmienky
Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Pracovný pomer je na dobu určitú do 31. 8. 2023 v rámci projektu PoP II.
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.
Ďalšie požiadavky
Požadované doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania s telefonickým kontaktom,
- profesijný životopis (vo forme europassu),
- doklad o dosiahnutom vzdelaní,
- súhlas so spracovaním osobným údajov (podľa zákona č. 18/2018 Z.z.),
zaslať elektronicky alebo poštou na adresu školy do 24. 08. 2022.

Kontaktné informácie:
[email protected]

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Kotešová 378
01361 Kotešová
www.zskotesova.edupage.org
0944396907
Kontaktná osoba
Mgr. Monika Bogáňová
0904570822