Zverejnenie pracovnej ponuky bolo ukončené.

Učiteľ/ka MŠ

Základná škola s materskou školou, Šarišské Dravce

Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce
Šarišské Dravce 20, Šarišské Dravce
Termín nástupu
1.9.2022
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
22.8.2022
Rozsah úväzku
100%
Počet študentov školy
215
Platové podmienky
od 761,00 €
Príležitosť pre ľudí z Ukrajiny
nie

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie
odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona č. 138/2019 Z. z.
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Ďalšie požiadavky
Pracovné miesto na dobu určitú: do 31.8.2023
Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis, doklady o vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (k dispozícii na stiahnutie v prílohe informácie zverejnenej na stránke školy)

Kontaktné informácie

Adresa školy alebo zariadenia
Základná škola s materskou školou
Šarišské Dravce 20
08273 Šarišské Dravce
www.zssardravce.edu.sk
0915880931
Kontaktná osoba
RNDr. Pavol Haborák
0908030931